Đầu Xuân Quý Mão 2023, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã diễn ra lễ Khai bút, thu hút đông đảo người dân, du khách và học sinh, sinh viên.
Đầu Xuân Quý Mão 2023, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã diễn ra lễ Khai bút, thu hút đông đảo người dân, du khách và học sinh, sinh viên.
Quốc Phương