Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), PV Báo Giao thông có mặt tại công trình thi công hầm Thần Vũ, Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), PV Báo Giao thông có mặt tại công trình thi công hầm Thần Vũ, Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Sỹ Hòa