Rốt ráo chặn cửa dịch bệnh do virus Ebola

07/08/2014 07:20

Bên cạnh việc quyết liệt chống bệnh tiêu chảy và viêm não Nhật Bản gây tử vong cao tại nhiều địa phương, ngành Y tế cũng đang rốt ráo phòng ngừa dịch bệnh do virus Ebola (nguồn gốc từ Tây Phi)...