Rút kinh nghiệm, kiểm điểm như Cục NTBD là "thông lệ lâu nay"

28/04/2017 17:11

Hình thức xử lý cao nhất mà cục NTBD đưa ra sau cuộc họp kéo dài tới nửa đêm mới đây là khiển trách.

Keyword đầu tiên có dấu

Hình thức xử lý cao nhất mà cục NTBD đưa  ra sau cuộc họp mới đây là khiển trách...

Ngày 17/4/2017, tại cục Nghệ thuật Biểu diễn đã diễn ra cuộc họp xử lý nội bộ sau vụ việc 5 ca khúc bị cấm lưu hành. Theo đó, hình thức xử lý cao nhất mà trong văn bản tổng kết là khiển trách (với một mình cá nhân Trưởng phòng quản lý băng đĩa Nguyễn Thu Đông), còn lại là tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Báo Giao Thông đã có cuộc trao đổi ngắn với một số chuyên gia về kết quả kỷ luật này.

TS. Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp: "Tâm lý chung và thông lệ lâu nay của Cục NTBD bao giờ cũng là nhận trách nhiệm ở mức độ thấp, kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Cái tự kiểm điểm, tự nhận trách nhiệm thực ra cũng là đáng hoan nghênh rồi đấy.

Nhưng mức nhận đã phù hợp với mức độ sai phạm của tập thể cá nhân chưa thì phải xem lại. Trên đề nghị của Cục về việc nhận khuyết điểm, lãnh đạo Bộ VHTT&DL phải vào cuộc nghiêm túc, xem xét hành vi vi phạm từ trước đến nay, mức độ ra sao để có hình thức xử lý. Bộ trưởng bộ VH phải xắn tay vào mà chỉ đạo".

Keyword đầu tiên có dấu

Khiển trách là mức xử lý kỷ luật cao nhất sau vụ việc

PGS.TS. Đặng Hoành Loan, nguyên Viện trưởng Viện âm nhạc quốc gia: "Vì chúng ta làm việc cấm đoán nó có tiền lệ rồi, người sau làm cũng chẳng phải vấn đề gì đao to búa lớn lắm đâu. Giờ việc cấm người ta coi như một hành động vô ý thức. Đáng lẽ cấm phải tính toán đủ mọi đằng, thì họ vội vàng quá. Thế thôi.

Ở tình hình hiện nay, xử lý như vậy là được rồi. Làm nữa thì cũng khó khăn cho các bên thực hiện việc công quyền. Tôi cho như vậy là vừa phải, và chúng ta có thể chấp nhận được, nhất là khi Cục NTBD đã nhận lỗi. Hội nhạc sĩ cũng đã có 1 công văn tuyên bố chấp nhận hành động nhận lỗi của Cục".

Minh Nguyễn