Sai phạm sách Miếng ngon Hà Nội: Xử phạt 270 triệu đồng

26/05/2017 13:58

Tổng mức phạt xung quanh những sai phạm liên quan tới cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” là 270 triệu đồng.

sai phạm sách miếng ngon hà nội: xử phạt 270 triệu đồng

Tổng mức phạt xung quanh những sai phạm liên quan tới cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” là 270 triệu đồng.

Ngày 26/5, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa đã ký Quyết định xử phạt hành chính với những sai phạm liên quan tới cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” - tác giả Vũ Bằng với tổng mức phạt là 270 triệu đồng.

Cụ thể, quyết định xử phạt hành chính với 15 triệu đồng với Công ty TNHH một thành viên NXB Dân Trí vì xuất bản phẩm “Miếng ngon Hà Nội”, tác giả Vũ Bằng không đúng nội dung đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản.

Xử phạt hành chính Doanh nghiệp Tư nhân in Hải Phát 15 triệu đồng vì in xuất bản phẩm “Miếng ngon Hà Nội” không đúng nội dung bản thảo đã được Giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB Dân Trí ký duyệt.

Đặc biệt, với Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng bị xử phạt chính với tổng mức phạt là 240 triệu đồng.

Trong đó, xử phạt 15 triệu đồng vì làm sai lệch nội dung xuất bản phẩm liên kết “Miếng ngon Hà Nội” so với bản thảo đã được Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên NXB Dân Trí ký duyệt.

Phạt 25 triệu đồng vì phát hành xuất bản phẩm liên kết “Miếng ngon Hà Nội” khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên NXB Dân Trí.

Xử phạt 200 triệu đồng vì đã vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 159 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Trong đó, tình tiết tăng nặng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng đã vi phạm trong quy trình liên kết xuất bản phẩm này với NXB Văn học. NXB Văn học đã có văn bản yêu cầu dừng phát hành năm 2013.

Ngoài việc xử phạt hành sẽ tịch thu xuất bản phẩm vi phạm; đình chỉ hoạt động liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng.

Phạm Lý