Sai phạm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quy Nhơn: Chỉ rút kinh nghiệm

13/03/2020 11:56

Thanh tra phát hiện loạt sai phạm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc.

Sai phạm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quy Nhơn: Chỉ rút kinh nghiệm 1
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn có trách nhiệm thu hồi và nộp đầy đủ số tiền sai quy định

Ngày 13/3, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định vừa cho ý kiến về việc xử lý kết quả thanh tra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Định đã thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn và có kết luận với nhiều sai phạm.

Sau khi có kết luận thanh tra, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn có trách nhiệm thu hồi và nộp đầy đủ số tiền sai quy định (gồm: chưa kê khai thuế GTGT, TTDN: 7.740.000 đồng, thanh toán sai cho đơn vị thi công hơn 284 triệu đồng) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Đối với nguồn kinh phí quản lý dự án và giám sát đơn vị thi công công trình với số tiền gần 1,3 tỷ đồng như Kết luận thanh tra đã nêu, UBND TP.Quy Nhơn kiểm tra, rà soát lại các khoản chi cụ thể tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Quy Nhơn đã chi chưa đúng quy định pháp luật nhưng trên thực tế cần thiết phải chi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc này sẽ được báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính để thống nhất, làm rõ các nội dung chi thực tế này và đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, với những sai phạm trên, UBND tỉnh Bình Định chỉ yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Quy Nhơn theo từng giai đoạn và từng thời kỳ.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm như kết quả Thanh tra nêu trên.

Quang Đạt