Sai phạm tiền tỷ tại Chi cục Văn thư lưu trữ Hậu Giang

05/02/2018 15:08

Trong 5 năm, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hậu Giang chi hơn 2,6 tỷ đồng không xác định được nội dung chi.

sai phạm tiền tỷ tại chi cục văn thư lưu trữ hậu giang

Trụ sở Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hậu Giang

Ngày 5/2, nguồn tin riêng của Báo Giao thông cho biết, Sở nội vụ tỉnh Hậu Giang vừa hoàn thành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu, chi, quản lý tài chính tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục này. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm về tài chính; trong đó, có hơn 2,6 tỷ đồng chi từ nguồn chỉnh lý phong tài liệu lưu trữ chưa xác định được nội dung chi do không thể hiện trên sổ sách kế toán, không thể hiện mục chi...

Chi cục Văn thư - Lưu trữ là đơn vị trực thuộc Sở Nội Vụ tỉnh Hậu Giang được thành lập theo quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 8/7/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật. Ngày 27/4/2017, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-SNV về việc thành lập Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ.  

Ngày 14/9/2017, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 377/QĐ-SNV về việc thành lập đoàn kiểm tra xác minh nội dung việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu - chi, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, kinh phí chỉnh lý tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện công tác thu chi ngân sách tại Chi cục Văn thu – Lưu trữ chưa thật sự chặt chẽ, dẫn đến một số sai sót như: Chưa mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo quy định; một số phiếu chi trên quỹ tiền mặt chưa trùng khớp với sổ chi tiết hoạt động; một số phiếu chi thanh toán tiền công tác phí và nhiên liệu chưa thể hiện lịch công tác và thư mời;... Đơn vị còn khoán tiền điện thoại cho hai Chi cục phó (năm 2012 – 2016) chưa phù hợp theo quy định; chi tiền công tác, nhiên liệu vượt định mức quy định...

Đối với công tác quản lý thu, chi chỉnh lý tài liệu lưu trữ cũng không chặt chẽ dẫn đến các sai phạm như: chênh lệch tăng số tiền hơn 226 triệu đồng giữa ký hợp đồng chỉnh lý và biên lai thuế; nợ các phong lưu trữ chưa chỉnh lý nhưng không thể hiện trên số sách kế toán, không thể hiện mục chi hơn 154 triệu đồng;... Đặc biệt, qua kiểm tra việc thu chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ năm 2012 đến tháng 6/2017, đoàn kiểm tra phát hiện đơn vị không thể hiện trên sổ sách kế toán, không thể hiện mục chi, chỉ thể hiện số tiền bằng bảng xác nhận tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước số tiền chưa xác định được nội dung chi hơn 2,6 tỷ đồng. Qua xác minh 10 hợp đồng thuê khoán công việc để chỉnh lý các phong tài liệu, có 4 trường hợp khẳng định là không ký hợp đồng thuê khoán công việc, chữ ký của bên nhận tài liệu thuê khoán không trùng khớp với chữ ký của biên bản xác minh thực tế...

Từ những sai phạm trên, đoàn kiểm tra đã kiến nghị giám đốc Sở Nội vụ có văn bản chỉ đọa tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ và Trung tâm lưu trữ lịch sử giai đoạn từ năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2017; đồng thời, lãnh đạo hai đơn vị này phải khắc phục những sai sót mà đoàn kiểm tra đã nêu ra. Đối với kinh phí chỉnh lý tài liệu lịch sử, đoàn kiểm tra kiến nghị giám đốc Sở Nội vụ có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về kết quả kiểm tra.  

Nam Trung