Sai phạm về tài chính, một chủ tịch xã ở Bạc Liêu bị cảnh cáo Đảng

12/03/2020 09:35

Quản lý nguồn vốn do nhân dân đóng góp sai quy định, thanh quyết toán khống nguồn vốn duy tu sửa chữa,... Chủ tịch UBND xã Hưng Hội bị kỷ luật.

Sai phạm về tài chính, một chủ tịch xã ở Bạc Liêu bị cảnh cáo Đảng 1
Trụ sở UBND xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Ngày 12/3, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” Đảng đối với ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội.

Lý do ông Tuấn bị kỷ luật là vì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa đúng theo quy định, quản lý nguồn vốn do nhân dân đóng góp sai quy định, thanh quyết toán khống nguồn vốn duy tu sửa chữa... Ông Tuấn đã vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, về việc quản lý nguồn tiền do nhân dân đóng góp (từ năm 2009-2014), xã Hưng Hội vận động quỹ trong dân làm các công trình công cộng phục vụ dân sinh, tiền giao cho thủ quỹ và cán bộ văn hóa xã hội xã theo dõi. Khi các ấp có nhu cầu sử dụng, báo cáo cho Chủ tịch UBND xã đồng ý mới cho nhận.

Đến ngày 27/6/2014, không còn vận động quỹ. UBND xã có kiểm tra, quyết toán nguồn quỹ số tiền còn tồn hơn 304 triệu đồng. Từ đó, hằng năm Chủ tịch UBND xã Hưng Hội đều có cho các ấp nhận khi có nhu cầu sử dụng, nhưng không báo cáo công khai trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Khi Đoàn Thanh tra phát hiện (tính đến ngày 28/2/2019), còn tồn quỹ 151 triệu đồng, nhưng Kế toán không nắm được số liệu, nguồn quỹ này do Chủ tịch (chủ tài khoản) chi giao thủ quỹ quản lý là sai quy định.

Ngoài ra, năm 2018, ông Tuấn đã phê duyệt 2 công trình duy tu sửa chữa lộ giao thông với số tiền 200 triệu đồng, thực tế 2 công trình này không thực hiện. Sau đó, ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thanh quyết toán khống 2 công trình nói trên.

Tuy nhiên, vốn duy tu năm 2018 đã được sử dụng để sửa chữa một số công trình khác như: láng sân phía sau trụ sở cơ quan, nâng nền nhà thủy tạ, làm máy che cho Ban Chỉ huy quân sự xã... với tổng số tiền 62 triệu đồng, còn 138 triệu đồng chưa sử dụng.

Việc làm của ông Tuấn là chưa đúng trong quản lý nguồn ngân sách nhà nước, làm trái quy định việc thanh toán vốn là sai.

G.M