Sân bay Long Thành: Vì sao lắm sự nghi ngờ?

30/10/2014 09:54

"Tôi nghĩ rằng dự án không thuận lợi ở chỗ chúng ta mất lòng tin, cho nên ai cũng nghi ngờ cả. Sự phản biện, đưa ra giả thiết phản đề là cần thiết, nhưng lòng tin lại càng cần thiết hơn…"