Sản xuất công nghiệp phục hồi

06/10/2014 13:20

Đó là nhận định của Bộ Công thương khi tăng trưởng sản xuất công nghiệp 9 tháng qua tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

sản xuất công nghiệp phục hồi

Trong đó, mức tăng trưởng hàng tháng của ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo và tăng trưởng của ngành Điện cho thấy sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi (chỉ số tiêu thụ ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ 5,5% vào ba tháng đầu năm đến 8,9% vào 9 tháng qua).

Tuy vậy, Bộ Công thương nhận định, giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cải thiện nhiều, chủ yếu vẫn theo hình thức gia công, lắp ráp; tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị chưa đạt yêu cầu phát triển, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Điển hình cho thực trạng này là các ngành Dệt may, Da giày, Lắp ráp ô tô, Điện tử (điện thoại di động)…

Quỳnh Anh