Sáng 29/10, trình QH việc đầu tư CHK quốc tế Long Thành

27/10/2014 13:05

Theo chương trình kỳ họp, sáng thứ tư, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án CHK quốc tế Long Thành. 

sáng 29/10, trình qh việc đầu tư chk quốc tế long thành
Mô hình CHK quốc tế Long Thành

Cũng trong sáng 29/10, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH Phan Trung Lý sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này ngay sau đó.

Trong tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII, QH cũng sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi); Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi); dự thảo Luật Hộ tịch; Luật Căn cước công dân.

Đặc biệt, QH sẽ dành 3 ngày cuối tuần (thứ năm, sáu, bảy) để thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015; về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DN Nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011-2015. Ba ngày thảo luận cuối tuần này đều được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Bình Minh