Sáng nay, Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo công tác đối ngoại của Nhà nước

28/10/2019 08:37

Vấn đề Biển Đông sẽ được Chính phủ báo cáo trong công tác đối ngoại của Nhà nước vào sáng nay, ngày 28/10.

Sáng nay, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019

Sáng nay (ngày 28/10), Quốc hội nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tha ủy quyền của Thủ tướng báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019. Vấn đề Biển sẽ được Chính phủ báo cáo trong nội dung này.

Trong tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội khoá XIV sẽ dành hai ngày thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Ngoài ra, sẽ có nửa ngày thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Những nội dung này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Cũng trong tuần này, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về dự án luật Sửa đổi, bổ sung điều 3 luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và dự luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về cả 2 nội dung này. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam dự kiến sẽ được biểu quyết thông qua ngày 22/11.

Một nội dung quan trọng khác được các đại biểu thảo luận tại tổ trong tuần này là dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội. Theo dự thảo Nghị quyết được UB Pháp luật thẩm tra tại phiên họp toàn thể trước đó, có 177 phường thuộc các quận và thị xã Sơn Tây của Hà Nội sẽ thí điểm không tổ chức HĐND phường bắt đầu từ ngày 1/6/2021. Tại những nơi thí điểm, UBND quận, thị xã sẽ được bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn để quản lý, điều hành công việc.

Ngoài ra, trong tuần làm việc thứ hai, Quốc hội cũng thảo luận một số dự luật khác: dự luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước…

An Na - Th. Bình