Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng

28/07/2016 06:05

Sau khi bỏ phiếu kín, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên CP.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Quốc hội khoá XIV đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới với 27 thành viên

Sáng nay (28/7), tiếp tục phiên làm việc của kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khoá XIV, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Sau khi nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau đó, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các chức danh trên.

Theo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ được Quốc hội thông qua trước đó, Chính phủ nhiệm kỳ mới vẫn có 27 thành viên như nhiệm kỳ cũ, gồm Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh để Quốc hội phê chuẩn.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, sau đó các ĐBQH sẽ thảo luận ở hội trường về nội dung này.

H.Thu