Sao chỉ phạt trên đường?

10/09/2021 06:30

Đừng chỉ phạt trên đường, đừng chỉ phạt dân. Cơ quan Nhà nước không tuân thủ làm việc online cũng phải phạt.

Một câu chuyện ghi lại ở chốt kiểm dịch.

Người kiểm soát: Anh cho kiểm tra giấy đi đường. Anh đã vi phạm quy định.

Người đi đường 1: Tôi đi làm cơ quan cấp giấy, cơ quan cấp giấy sai thì phạt cơ quan, sao phạt tôi?

Người kiểm soát: Anh có giấy nhưng đi sai lộ trình.

Sao chỉ phạt trên đường? 1

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân Hà Nội Ảnh minh họa: Tạ Hải

Người đi đường 2: Anh công an ơi, anh kiểm tra nhanh nhanh cho tôi đi với, ông kia sai còn tôi đúng, tôi đứng nghe giải thích mất thời gian quá. Tắc đường hết rồi.

Người đi đường 3: Phạt giữa đường thế này tắc đường lây nhiễm hết anh ơi.

Người kiểm soát: Các bác cứ từ từ, rồi sẽ đến lượt. Ai cũng ra đường thế này thì chống dịch làm sao?

Người đi đường 1 (bị người khác la ó): Rồi rồi, tôi sai tôi nộp phạt. Nhưng kiến nghị các anh tăng cường phạt ở cơ quan, công ty, cứ nơi nào nhiều xe đỗ ở sân thì vào kiểm tra. Đừng chỉ phạt trên đường, đừng chỉ phạt dân. Cơ quan Nhà nước không tuân thủ làm việc online cũng phải phạt. Có thế mới nghiêm được.

Người kiểm soát: Anh cứ nộp phạt rồi nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 đi đã. Ai cũng nói giỏi nhưng có cơ hội là vi phạm thì chúng tôi còn mệt, còn phải ra đường kiểm soát giấy như thế này.

Nhưng kiểm tra và phạt vi phạm ở cơ quan, công ty là một ý hay.

Kính cận