Sao lại từ chối quyền lợi?

01/03/2018 07:06

Dù khung pháp lý rất đầy đủ, nhưng đến nay, tình trạng người đi đò không mặc áo phao vẫn diễn ra phổ biến.

Hải Quỳnh