Sắp chấm dứt đặt hàng, chuyển sang đấu thầu bảo trì hơn 7.100km đường thủy

05/02/2020 16:00

Nếu được thông qua, các tuyến đường thủy quốc gia sẽ chuyển hẳn sang hình thức đấu thầu bảo trì...

Sắp chấm dứt đặt hàng, chuyển sang đấu thầu bảo trì hơn 7.100km đường thủy 1
Phao dẫn luồng nằm trong hạng mục bảo trì đường thủy

Ngày 5/2, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, Bộ GTVT đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo thông tư quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi ngân sách Trung ương.

Theo dự thảo, việc cung cấp dịch vụ bảo trì đường thủy các tuyến đường thủy quốc gia được thực hiện theo phương thức đấu thầu. Cơ quan tổ chức đấu thầu là Cục Đường thủy nội địa VN, các đơn vị trực thuộc Cục được Bộ GTVT giao nhiệm vụ và các cơ quan, đơn vị được Bộ GTVT phân cấp hoặc ủy quyền quản lý, bảo trì đường thủy quốc gia.

Việc tổ chức đấu thầu được thực hiện theo Luật Đấu thầu, khi có đủ các điều kiện: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu được phê duyệt, đăng tải thông tin về đấu thầu; nội dung, danh mục dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy; giá gói thầu.

“Nhà thầu tham gia đấu thầu thực hiện cung cấp dịch vụ công đường thủy nội địa phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”, nội dung dự thảo nêu.

Cùng đó, dự thảo cũng quy định áp dụng phương thức đặt hàng đối với công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 (theo quy định tại Thông tư số 12/2018 của Bộ GTVT về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy).

Dự kiến thông tư có hiệu lực thi hành 45 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Thông tư số 53/2017 của Bộ GTVT. Còn từ 1/1/2020 đến khi thông tư mới có hiệu lực, thực hiện theo quy định tại Nghị định 32/2019 của Chính phủ (về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên).

Được biết, Cục Đường thủy nội địa VN hiện tổ chức quản lý bảo trì thường xuyên hơn 7.180km đường thủy quốc gia, thuộc 143 tuyến sông, kênh. Từ 2016 đến nay, việc bảo trì thường xuyên hệ thống đường thủy quốc gia được kết hợp theo phương thức đặt hàng 3-4 tháng đầu năm và đấu thầu những tháng còn lại.

Mới đây, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo một số đơn vị quản lý bảo trì mong thời hạn đấu thầu bảo trì được kéo dài hơn, khoảng 3-5 năm như đối với lĩnh vực bảo trì đường bộ, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phương tiện, thiết bị hoạt động trong lĩnh vực bảo trì đường thủy.

Huy Lộc