Sắp có Thông tư hướng dẫn kiểm tra an toàn container

05/04/2014 13:35

Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục kiểm tra, kiểm soát an toàn container. 

Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục kiểm tra, kiểm soát an toàn container.

Cụ thể, Dự thảo Thông tư này hướng dẫn về kiểm tra, kiểm soát an toàn đối với container khô, lạnh mới và hiện có được sử dụng trong vận tải quốc tế tại khu vực cảng biển Việt Nam. Theo đó, dựa trên báo cáo tình trạng hoạt động của container tại khu vực, Cảng vụ hàng hải lập kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động của container tại khu vực. Trước khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát, giám đốc cảng vụ hàng hải ra quyết định và thông báo cho chủ container để thu xếp cho việc kiểm tra.

T.B