Lượng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài dịp 30/4, 01/5 có thể lên tới 80 nghìn lượt khách/ngày, tăng 40% so với cao điểm 30/4 của năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19).
Để đảm bảo trật tự và giữ khoảng cách, hành khách được bố trí di chuyển theo đường zic zắc
Lượng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài dịp 30/4, 01/5 có thể lên tới 80 nghìn lượt khách/ngày, tăng 40% so với cao điểm 30/4 của năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19). Để đảm bảo trật tự và giữ khoảng cách, hành khách được bố trí di chuyển theo đường zic zắc
Thanh Bình