Sắp khởi công 12 cầu treo dân sinh

21/05/2014 09:50

Ngày 20/5, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp với các bên tham gia đầu tư, thiết kế, xây dựng 186 cầu treo giao thông nông thôn. 

sắp khởi công 12 cầu treo dân sinh

Về thiết kế điển hình, Thứ trưởng yêu cầu chia làm hai nhóm. Tư vấn được giao thiết kế 12 cầu chịu trách nhiệm chính, quyết định về kích thước cáp, hố neo, trụ cầu, có thiết kế cụ thể cho từng cầu, nộp hồ sơ cho Tư vấn thẩm tra và cuối tuần này trình Bộ phê duyệt. Cùng đó, Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung phải trình ngay thiết kế định hình của 12 cầu cho tư vấn thiết kế và tư vấn thẩm tra. Trên cơ sở khai thác tối đa năng lực của Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, tư vấn thẩm tra hoàn chỉnh lại cho phù hợp. 12 cầu phải có 12 thẩm định riêng. Các nội dung này trong tuần cũng phải hoàn thành, đầu tuần tới có bản vẽ thi công, có thể triển khai ngay.


Tổng cục Đường bộ VN cho biết đã rà soát lại toàn bộ các vấn đề như tiến độ thực hiện, quy mô, tuổi thọ, tổng mức đầu tư, trình Bộ GTVT để xem xét phê duyệt. Ban QLDA 3 (Tổng cục Đường bộ VN) đã kí hợp đồng nguyên tắc với tư vấn lập đề án về việc khảo sát, lập báo cáo kĩ thuật cho 12 cầu thuộc tỉnh Yên Bái, Bắc Kạn. 


Với nhóm 12 cầu, tư vấn đã hoàn thành khảo sát, cơ bản xong thiết kế phần dưới và kết cấu phần trên giả định, đang chờ thiết kế điển hình của Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung được phê duyệt để khớp vào từng cầu và tính toán điều chỉnh lại.


Với 174 cầu còn lại, tư vấn đã triển khai 9 mũi khảo sát thực hiện đồng thời. Viện KHCN GTVT đã sẵn sàng để có thể thực hiện nhiệm vụ tư vấn giám sát trong tháng 5, đáp ứng yêu cầu thi công.


Về công tác hiện trường, tư vấn đã tổ chức 5 mũi khảo sát thực địa. Dự kiến công tác khảo sát 22 tỉnh thành sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5/2014. Công tác tổng hợp, lập báo cáo đề án sẽ hoàn thành trước ngày 20/6/2014, trình Tổng cục Đường bộ VN, Bộ GTVT xem xét phê duyệt. Theo đúng tiến độ, đề án sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

Phương Anh