Sáp nhập 16 quận huyện, 631 phường xã trong 2 năm tới

09/01/2019 19:02

16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn sẽ được sáp nhập.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 9/1, báo chí đặt câu hỏi cho Bộ Nội vụ về việc mới đây, Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 37 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Vậy cụ thể có bao nhiêu quận huyện, phường xã sẽ sáp nhập? Quá trình thực hiện như thế nào, các tỉnh thực hiện ngay hay đợi văn bản hướng dẫn của Bộ?.

Trả lời câu hỏi này, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho biết, Nghị quyết 37 vừa được Bộ Chính trị ban hành đã được Bộ Nội vụ dự thảo đề án và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trước đó. Nội dung của Nghị quyết về cơ bản giữ nguyên như tờ trình.

Thông tin rõ hơn về lộ trình thực hiện, ông Hùng cho biết, Nghị quyết của Bộ Chính trị có đưa ra mục tiêu cụ thể là năm 2019 sửa đổi, ban hành mới các quy định pháp luật, trong đó có quy định liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Giải pháp thực hiện trong năm nay được ông Hùng đề cập là rà soát, bổ sung hoặc ban hành quy định mới đảm bảo việc triển khai thống nhất, đồng bộ. Trước mắt áp dụng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ 50% tiêu chí về diện tích và dân số trong 2019 – 2021, sau đó tổng kết.

Thông tin về con số cụ thể, ông Hùng cho hay, Nghị quyết của Bộ Chính trị không nêu con số cụ thể nhưng theo Đề án Chính phủ trình thống kê từ các địa phương có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số sẽ được sáp nhập. Ngoài ra, Nghị quyết cũng khuyến khích các địa phương sắp xếp thêm tuỳ tình hình thực tế. 

Cũng theo ông Hùng, việc tổ chức thực hiện sẽ được Uỷ ban Thường Quốc hội ban hành Nghị quyết để thể chế hoá Nghị quyết của Đảng. Sau đó Chính phủ sẽ ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể. Trên tinh thần đó Bộ Nội vụ sẽ dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Ông Hùng cho biết, sau 8 ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, Bộ đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương và cổng thông tin Chính phủ để xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Hoài Vũ