Thứ Tư, 24/07/2019 12:11:16 Hotline: 0901 514 799

Sáp nhập Tổng công ty Cửu Long vào VEC

21/09/2018 17:16

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương tổ chức lại CIPM theo hướng sáp nhập đơn vị này vào VEC.

Keyword đầu tiên có dấu

Tổng công ty Cửu Long sẽ được sáp nhập vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về phương án tổ chức lại Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM).

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương tổ chức lại CIPM theo hướng sáp nhập CIPM vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); đồng thời thành lập Ban QLDA Mỹ Thuận trực thuộc Bộ GTVT trên cơ sở tách một phần nhân sự và tài sản từ CIPM như đề nghị của Bộ GTVT tại Văn bản 6255 ngày 12/6/2018.

“Bộ GTVT xem xét quyết định thành lập Ban QLDA Mỹ Thuận theo quy định tại Nghị định 55/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ GTVT rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung Ban QLDA Mỹ Thuận vào quy hoạch mạng lưới và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ GTVT”, Văn bản nêu rõ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ KH-ĐT, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp để phê duyệt và thực hiện phương án tổ chức lại CIPM theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sử dụng tối đa đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và cơ sở vật chất hiện có, không làm ảnh hưởng gián đoạn đến quá trình quản lý, thực hiện các dự án, không để thất thoát tài sản, không phát sinh các tranh chấp liên quan đến phương án tổ chức lại CIPM.

Đình Quang