Sắp sửa đổi nhiều quy định trong quản lý giá bảo trì đường sắt

06/04/2020 16:27

Các quy định về quản lý giá trong bảo trì đường sắt được xây dựng để phù hợp với quy định của pháp luật về tài sản công.

Sắp sửa đổi nhiều quy định trong quản lý giá bảo trì đường sắt 1
Thông tư thay thế Thông tư 09/2016 về quản lý giá trong bảo trì đường sắt được xây dựng nhằm phù hợp với quy định pháp luật về tài sản công.

Cục Đường sắt VN cho biết đang được Bộ GTVT giao soạn thảo và đang lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016 hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương.

"Việc xây dựng Thông tư thay thế nhằm sửa đổi một số điều khoản Thông tư 09 cho phù hợp với Luật Đường sắt 2017 và các quy định pháp luật hiện hành", Cục Đường sắt VN cho biết.

Cũng theo Cục Đường sắt VN, Thông tư này sẽ bổ sung nội dung hướng dẫn phương pháp xác định một số chi phí so với Thông tư liên tịch số 09 trước đây chưa quy định gồm: Chi phí quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, chi phí giám sát công tác bảo dưỡng để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 32/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với chi phí quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, nội dung dự thảo Thông tư đề xuất 2 phương án hướng dẫn phương pháp xây dựng dự toán: Xây dựng định mức theo tỷ lệ (%) để áp dụng; Lập dự toán theo nội dung công việc. Trong đó, Cục Đường sắt VN đề xuất phương án áp dụng trên sở định mức tỷ lệ (%).

Cục Đường sắt VN cũng cho biết, dự thảo Thông tư gồm 13 điều và 3 phụ lục với nội dung hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định tại Nghị định 32/2019.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp thu ý kiến của các cơ quan hữu quan, hoàn thiện dự thảo Thông tư, Cục Đường sắt VN sẽ trình xin ý kiến Bộ GTVT vào cuối tháng 4/2020. Dự kiến, Bộ GTVT sẽ ban hành Thông tư thay thế vào tháng 9/2020.

Kỳ Nam