Sắp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT

18/08/2020 14:38

Bộ GTVT dự kiến tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X (2020-2025) vào tháng 9/2020 tại Hà Nội.

Sắp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT 1
Bộ GTVT dự kiến tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X (2020-2025) vào tháng 9/2020 tại Hà Nội. Ảnh: Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT 2015-2020, ngành GTVT vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X (2020-2025). Thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 9/2020 tại Hà Nội.

Dự kiến, Đại hội sẽ biểu dương, tôn vinh khoảng 90 đại biểu là các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020 được lựa chọn từ cơ sở, bình chọn công khai, dân chủ.

Tham dự đại hội còn có đại diện các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ; đại biểu đại diện các Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng trong giai đoạn 2015 đến nay hiện đang công tác hoặc nghỉ chế độ; đại biểu đại diện cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên đang công tác hoặc nghỉ chế độ giai đoạn từ năm 2015 đến nay…

Đại hội nhằm đánh giá các kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, biểu dương các thành tích của phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc ngành GTVT trong 5 năm qua, nhằm phổ biến tuyên truyền và nhân rộng, cùng học tập.

Tại Đại hội cũng sẽ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trên các lĩnh vực, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhân 75 năm ngày truyền thống ngành GTVT, khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kỳ Nam