Sát hạch viên lái tàu phải có từ 3 năm kinh nghiệm thực tế

15/12/2015 20:17

Đây là một trong những điều kiện theo quy định vừa được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký ban hành...

Sát hạch viên lái tàu phải có từ 3 năm kinh nghiệm thực tế 1
Nhân viên lái tầu SE3

Đây là một trong những điều kiện theo quy định tại Thông tư 76 vừa được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2016, quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và chuyên dùng.

Theo đó, có 5 loại giấy phép lái tàu và có thời hạn hiệu lực 10 năm: Đầu máy diesel, máy điện, đầu máy hơi nước, phương tiện chuyên dùng đường sắt, tàu điện (trên đường sắt đô thị). Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu do Cục trưởng Cục Đường sắt VN thành lập, gồm 5-7 thành viên, tổ chức sát hạch lý thuyết và thực hành lái tàu trước khi cấp giấy phép lái tàu. Kết luận, đánh giá của hội đồng chỉ có hiệu lực khi ít nhất 80% thành viên có mặt nhất trí.

Cục trưởng Cục Đường sắt VN cũng thành lập Tổ sát hạch, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng sát hạch, gồm ít nhất 5 thành viên, có tổ trưởng là công chức của Cục và các sát hạch viên là người công tác tại doanh nghiệp có thí sinh dự kỳ sát hạch, người của cơ sở đào tạo lái tàu.

Một trong những điều kiện khác của người được đảm nhiệm chức danh lái tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng phải là công dân Việt Nam trong độ tuổi 23-55 đối với nam, 23-50 đối với nữ và đã phụ lái an toàn từ 24 tháng trở lên.

H.Lộc