Theo Đỗ Thị Hà, cô tự đặt mục tiêu đặt chân vào top 12 chung cuộc.
Theo Đỗ Thị Hà, cô tự đặt mục tiêu đặt chân vào top 12 chung cuộc.
Hiểu Đồng