Sau 15/9, doanh nghiệp ở Long An hoạt động tối đa 50% lao động

14/09/2021 19:33

Long An phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 1 từ ngày 15/9 -15/10, trước mắt cho phép 50% lao động vào làm việc.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, địa phương sẽ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 1 từ ngày 15/9 - 15/10, giai đoạn 2 từ sau ngày 15/10, tùy theo tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ có quyết định tiếp theo.

Theo đó, có các doanh nghiệp đang hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”; doanh nghiệp có lao động đang ở lại thuộc diện chưa được thẩm định hoặc thẩm định chưa đạt phương án “3 tại chỗ” phải được thẩm định đạt yêu cầu mới được hoạt động.

Cùng với đó là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

sau 15/9, doanh nghiệp ở long an hoạt động tối đa 50% lao động

Giai đoạn 1, từ 15/9 - 15/10 các doanh nghiệp hoạt động chỉ tối đa 50% tổng số lao động.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ sử dụng lao động đang cư trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Long An. Người lao động phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và thời gian tiêm ít nhất 14 ngày.

Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong sản xuất, kinh doanh trước mắt các doanh nghiệp được hoạt động tối đa 50% số lượng lao động so với điều kiện bình thường. Đồng thời, tự quyết định việc bố trí nơi lưu trú cho người lao động ở tập trung trong doanh nghiệp theo quy định hoặc về nơi cư trú bên ngoài…

Trường hợp người lao động về nơi cư trú bên ngoài, doanh nghiệp phải tổ chức đưa, đón bằng phương tiện chung (người lao động không được đi, về bằng phương tiện cá nhân).

Riêng người lao động tiêm đủ 2 mũi vaccine được di chuyển bằng phương tiện cá nhân trong địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đúng quy định phòng, chống dịch.

sau 15/9, doanh nghiệp ở long an hoạt động tối đa 50% lao động

Trong thời gian hoạt động, người lao động phải thường xuyên xét nghiệm kháng nguyên hoặc PCR

Doanh nghiệp tổ chức các điểm tập kết để đưa rước lao động, đồng thời thông báo với chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã điểm tập kết để giám sát. Người lao động có cam kết đảm bảo nguyên tắc 5K và chỉ được di chuyển từ điểm tập kết về đến nhà.

Trong quá trình đưa đón lao động, doanh nghiệp phải đăng ký số phương tiện, tài xế, cung đường đi và về, để cơ quan có chức năng quản lý, giám sát….

Doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc PCR, tối đa 7 ngày/lần cho người lao động thường xuyên tiếp xúc bên ngoài cộng đồng; người lao động còn lại luân phiên xét nghiệm tối đa 7 ngày/lần, mỗi lần ít nhất 20% tổng lao động.

Lê Lối