Sau bão Damrey, DN bảo hiểm ước tính bồi thường khoảng 1000 tỷ đồng

15/12/2017 13:19

Ước tính tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm sau bão Damrey là 1.514 tỷ đồng.

sau bão damrey, dn bảo hiểm ước tính bồi thường khoảng 1000 tỷ đồng

Ước tính tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm sau bão Damrey là 1.514 tỷ đồng

Cơn bão số 12 (tên quốc tế là bão Damrey) đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ từ Phú Yên tới Khánh Hòa hồi đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho các địa phương này. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Phòng chống lụt bão Trung ương, có 91 người chết và thiệt hại về tài sản lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng do cơn bão gây ra.

Được biết, ngay sau khi bão tan, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường sau cơn bão số 12. Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, tính đến ngày 1/12/2017, có 13 tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão gây ra,. Đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết/tạm ứng bồi thường trên 70 tỷ đồng.

Liên quan đến giải quyết bồi thường bảo hiểm, Bảo hiểm PVI cũng cho biết cùng với việc khắc phục tại hiện trường, hãng này cũng thường xuyên đôn đốc, phối hợp với các giám định việc hiện trường, các công ty giám định độc lập và các bên liên quan nhanh chóng thực hiện việc kháo sát, báo giá đúng với qui trình và tuân thủ pháp luật để việc tạm ứng/bồi thường cho khác hàng được thực hiện và đáp ứng đúng tiến độ và thời gian.

Hạ Lan