Sau điều chỉnh, giá xăng chiều nay (20/12) ở mức nào?

20/12/2017 14:57

Liên Bộ Tài chính - Công thương chiều nay (20/12) đã quyết định giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu.

sau điều chỉnh, giá xăng chiều nay (20/12) ở mức nào?

Liên Bộ Tài chính – Công thương chiều nay (20/12) đã quyết định giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu

Như vậy, với quyết định này, giá Xăng RON 92 không cao hơn 18.580 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 18.243 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.169 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 13.617 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.382 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với Xăng khoáng về 523 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 585 đồng/lít); Xăng E5 về 546 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 604 đồng/lít); Dầu diesel lên 417 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 388 đồng/lít); Dầu hỏa giảm còn 460 đồng/lít (kỳ trước sử dụng 485 đồng/lít); Dầu mazut giảm mạnh còn 80 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 239 đồng/kg).

Trong kỳ điều chỉnh này, đáng chú ý riêng đối với mặt hàng xăng RON 92, trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu áp dụng từ 15h00 ngày 20/12/2017 đến trước 00h00 ngày 1/1/2018 do chấm dứt bán xăng RON 92 từ đầu năm 2018.

Bộ Công thương cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/12 là 72,963 USD/thùng xăng RON 92; 74,435 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 74,501 USD/thùng dầu hỏa; 360,984 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 1456/BTC-QLG ngày 19/12 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.208,11 đồng/lít (chưa có thuế GTGT). So với giá bán tối đa kỳ trước liền kề, giá cơ sở kỳ này chênh lệch tăng 523 đồng/lít xăng RON 92, tăng 546 đồng/lít xăng E5, tăng 417 đồng/lít dầu diesel 0.05S, tăng 460 đồng/lít dầu hỏa, tăng 80 đồng/kg dầu mazut 180CST 3.5S.

C.Sơn