Sau điều chuyển luồng tuyến vẫn lo xe dù, bến cóc

16/01/2017 13:42

Sau hơn nửa tháng thực hiện điều chuyển luồng tuyến vận tải khách liên tỉnh, tình trạng xe khách chạy xuyên tâm giảm hẳn...

Thiện Anh