Sau hỏa hoạn, Công ty Rạng Đông sắp chi 2.500 tỷ đồng xây nhà máy mới

27/11/2019 13:32

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông dự kiến đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng để xây dựng nhà máy mới tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ đầu tư xây dựng nhà máy 2.500 tỷ đồng tại khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội).

Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL – sàn HOSE) vừa phê duyệt chủ trương xây dựng nhà máy nghiên cứu, sản xuất hệ thống chiếu sáng LED 4.0 và các sản phẩm điện tử công nghệ cao.

Được biết, nhà máy sẽ được đặt tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn tự có và vốn vay tín dụng thương mại.

Sau vụ hoả hoạn ngày 28/8, RAL cho biết, thiệt hại sau vụ cháy ước tính khoảng 150 tỷ đồng, trong đó có 480 nghìn đèn huỳnh quang, 2 triệu đèn tròn công xuất thấp và 1,6 triệu sản phẩm bóng đèn HQ compact.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý III/2019, kết quả kinh doanh của công ty vẫn được đánh giá khá tích cực với doanh thu thuần gần 900 tỷ đồng, tăng 18,7%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 64 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 2.704 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế đạt 160,84 tỷ đồng, tăng 20,6% so với quý III/2018.

Giải trình về kết quả tăng trưởng, các yếu tố được Rạng Đông đề cập tới là nhờ tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm giá thành thực sự có hiệu quả; ứng dụng thành công khoa học quản trị hiện đại, ứng dụng ERP vào hoạt động sản xuất kinh doanh; ứng dụng thành tựu I4.0 để sản xuất những sản phẩm, hệ thống các giải pháp chiếu sáng xanh – thông minh…

Biển Ngọc