Sau ký hợp đồng đặt hàng, bảo trì đường sắt triển khai thế nào?

25/05/2021 15:01

Khi có vốn bảo trì năm 2021, TCT Đường sắt VN sẽ chuyển tiền cho các công ty bảo trì để trả lương người lao động...

sau ký hợp đồng đặt hàng, bảo trì đường sắt triển khai thế nào?

Sau khi được tạm ứng 50% vốn bảo trì năm 2021, Tổng công ty Đường sắt VN sẽ chuyển ngay tiền cho các công ty bảo trì để trả lương người lao động. Ảnh: minh họa

Có vốn ứng sẽ chuyển tiền trả lương người lao động và mua sắm vật tư

Chiều qua (24/5), Bộ GTVT chính thức ký hợp đồng đặt hàng Tổng công ty Đường sắt VN thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 với tổng giá trị hợp đồng là 2.821,9 tỉ đồng.

Trao đổi với Báo Giao thông về việc Tổng công ty Đường sắt VN sẽ triển khai ra sao sau khi ký kết hợp đồng đặt hàng, ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng giám đốc đơn vị này cho biết, theo hợp đồng trong vòng 5 ngày, Bộ GTVT sẽ tạm ứng 50% giá trị hợp đồng, tức khoảng hơn 1.400 tỉ cho Tổng công ty.

Trong khi chờ tạm ứng vốn, Tổng công ty Đường sắt VN đang triển khai các thủ tục để tiến hành ký hợp đồng kinh tế với 20 công ty bảo trì đường sắt; đồng thời thực hiện các thủ tục tài chính cần thiết để khi có tiền tạm ứng sẽ chuyển ngay tạm ứng vốn cho các công ty.

“Tổng công ty đang khẩn trương triển khai các thủ tục để có thể chuyển khoản ngay cho các công ty, để chi trả lương cho người lao động và chi trả tiền vật tư mà các đơn vị này đã phải tự ứng đưa vào công trình từ đầu năm đến nay”, ông Mạnh nói và cho biết, sau đó Tổng công ty Đường sắt VN và các công ty bảo trì sẽ bắt tay ngay vào các nội dung công việc liên quan đến thực hiện quá trình quản lý, bảo trì, để đảm bảo an toàn hạ tầng, an toàn chạy tàu.

Thực hiện ngay công việc đã nêu trong hợp đồng

Cũng theo ông Đặng Sỹ Mạnh, kế hoạch, khối lượng công việc liên quan đến công tác bảo trì đường sắt năm 2021 được nêu rõ tại quyết định giao dự toán của Bộ GTVT cho Cục Đường sắt VN.

"Khối lượng này được đưa vào hợp đồng đặt hàng của Bộ GTVT; Tổng công ty Đường sắt VN sẽ thực hiện theo các nội dung được nêu trong hợp đồng", ông Mạnh nói.

Trước đó, Bộ GTVT cho biết, phạm vi hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt VN bao gồm các khối lượng: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; Công tác khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; Công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 00h00 ngày 1/1/2021 đến 24h00 ngày 31/12/2021.

sau ký hợp đồng đặt hàng, bảo trì đường sắt triển khai thế nào?

Tổng công ty Đường sắt VN có trách nhiệm phải bảo trì KCHT đường sắt đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và theo quy định của pháp luật...

Trong đó, Tổng công ty Đường sắt VN có trách nhiệm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và theo quy định của pháp luật; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác.

Theo Thông tư 03/2021 của Bộ GTVT, nội dung bảo trì công trình đường sắt bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa, cải tạo công trình đường sắt nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình theo yêu cầu của quy trình bảo trì công trình đường sắt được Bộ GTVT phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng công trình đường sắt theo hợp đồng đặt hàng và quy trình bảo trì công trình được duyệt.

Việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa công trình đường sắt; đánh giá an toàn công trình đường sắt trong quá trình khai thác, sử dụng bao gồm an toàn chịu lực và an toàn vận hành được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và quy định tại Thông tư này.

Kỳ Nam