Sau lễ 30/4, đường sắt vào "vụ hè", chạy nhiều tàu đến điểm nóng du lịch

02/05/2022 11:48

Sau nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đường sắt tổ chức chạy tàu hè với hơn 10 đôi tàu trên các tuyến.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đường sắt tổ chức chạy tàu hè với nhiều mác tàu trên các tuyến.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Sài Gòn, chạy hàng ngày 4 đôi tàu: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8.

Chiều Hà Nội - Sài Gòn, tàu SE1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h15, đến ga Sài Gòn lúc 6h32; Tàu SE3 xuất phát lúc 19h25, đến lúc 5h47; Tàu SE5 xuất phát lúc 15h45, đến lúc 4h45; Tàu SE7 xuất phát lúc 6h00, đến lúc 17h10.

sau lễ 30/4, đường sắt vào "vụ hè", chạy nhiều tàu đến điểm nóng du lịch

Đường sắt chạy nhiều đôi tàu hè trên các tuyến sau 30/4 và 1/5

Chiều Sài Gòn - Hà Nội, tàu SE2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h10, đến ga Hà Nội lúc 5h40; Tàu SE4 xuất phát lúc 19h00, đến lúc 5h00; Tàu SE6 xuất phát lúc 16h00, đến lúc 4h17; Tàu SE8 xuất phát lúc 6h00, đến lúc 19h12.

Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, chạy đôi tàu SE21/SE22 từ ngày 10/5/2022. Tuy nhiên, từ ngày 16/5, theo lịch chạy tàu mới: Tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 10h25, đến ga Đà Nẵng lúc 5h55; Tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 8h00, đến ga Sài Gòn lúc 4h10.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, chạy đôi tàu SQN1/SQN2. Tàu SQN2 xuất phát Sài Gòn các ngày 19, 20, 26, 27/5 lúc 18h30, đến ga Quy Nhơn lúc 9h30; Tàu SQN1 xuất phát Quy Nhơn các ngày 20, 22, 27, 29/5/2022 lúc 13h00, đến ga Sài Gòn lúc 3h20.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, đôi tàu SNT1/SNT2 chạy từ ngày 19/5/2022. Tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19h40, đến ga Nha Trang lúc 5h25; Tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 21h40, đến ga Sài Gòn lúc 5h06.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, đôi tàu SPT1/SPT2 chạy từ ngày 20/5/2022. Tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h45, đến ga Phan Thiết lúc 10h37; Tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13h50, đến ga Sài Gòn lúc 18h20.

Trước đó, ở khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã mở bán các tàu dịp hè từ 25/4.

Ngoài 4 đôi tàu Thống nhất, tuyến Hà Nội - Vinh chạy đôi tàu NA1/NA2. Tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h15, đến ga Vinh lúc 5h30; Tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21h40, đến ga Hà Nội lúc 5h00.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới chạy đôi tàu QB1/QB2. Tàu QB1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h00, đến ga Đồng Hới lúc 7h47; Tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 16h10, đến ga Hà Nội lúc 4h00.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy đôi tàu SP3/SP4. Tàu SP3 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h00, đến ga Lào Cai lúc 6h05; Tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai lúc 21h40, đến ga Hà Nội lúc 5h30.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy 4 đôi tàu HP1/2, LP3/2, LP5/6, LP7/8. Chiều Hà Nội - Hải Phòng, tàu HP1 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h00, tàu LP3 lúc 9h17, LP5 lúc 15h20, tàu LP7 lúc 18h15. Tuy nhiên, vào ngày thường, các mác tàu LP3, LP5 và LP7 chỉ xuất phát từ ga Long Biên, lần lượt vào các giờ: 9h28, 15h30, 18h26.

Chiều Hải Phòng - Hà Nội, tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18h40, tàu LP2 lúc 6h10, tàu LP6 lúc 9h05, tàu LP8 lúc 15h00.

Kỳ Nam