Sau thanh tra, một công ty bị truy thu, phạt thuế hơn 600 triệu

22/05/2017 14:56

Công ty bị truy thu và phạt chậm nộp sau thanh tra thuế cho niên độ 2014, 2015 và 2016...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thanh tra thuế truy thu, phạt Giao nhận ngoại thương hơn 600 triệu đồng

Phó cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn vừa ký quyết định xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương trong ba năm 2014, 2015 và 2016.

Theo đó, Cục thuế Hà Nội quyết định truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 462,5 triệu đồng. Trong đó, số thuế truy thu năm 2015 là hơn 281,1 triệu đòng và năm 2016 là hơn 181,4 triệu đồng.

Cục thuế Hà Nội cũng phạt tiền chậm nộp là hơn 72,3 triệu đồng (theo mức lãi quy định là 0,05%/ngày); đồng thời phạt khai sai số tiền hơn 92,5 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế, tiền phạm và tiền chậm nộp công ty phải nộp vào ngân sách là hơn 627,3 triệu đồng.

Quyết định này được ban hành ngày 16/5 vừa qua. Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương cho biết nhận được văn bản vào ngày 20/5. Như vậy, đến ngày 30/5, Công ty phải hoàn thành nghĩa vụ nộp vào ngân sách.

Cục thuế Hà Nội cũng yêu cầu Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương phải tự tính tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 13/5 cho tới ngày thực hiện nộp số tiền chậm nộp vào ngân sách.

Ngày 22/5, Công ty này cũng đã có thông báo tới Sở chứng khoán Hà Nội về thông tin bất thường và thông tin tới cổ đông công ty.

Năm 2016, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất của công ty đạt 21,9 tỷ đồng, giảm 24,24% so với năm 2015 do chi phí tài chình tăng mạnh.

Quý I/2017, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty tiếp tục giảm mạnh khi chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng so với con số hơn 5,8 tỷ đồng cùng kỳ 2015 (giảm tới 82,1%).

Giá cổ phiếu VNT của công ty đã giảm mạnh từ phiên giao dịch 18/5 và đang được giao dịch ở mức 33 nghìn đồng chiều 22/5.

C.Sơn