1. Cơm, cháo: Các món ăn từ gạo dễ tiêu hóa, giúp lấp đầy dạ dày nhưng không gây áp lực làm việc quá lớn lên cơ quan này.
1. Cơm, cháo: Các món ăn từ gạo dễ tiêu hóa, giúp lấp đầy dạ dày nhưng không gây áp lực làm việc quá lớn lên cơ quan này.
Luna (Theo Cosmopolitan)