Thứ Sáu, 13/12/2019 13:18:43 Hotline: 0901 514 799
1. Chuối: Rượu ngăn chặn việc sản xuất một loại hormone giúp cơ thể giữ nước, dẫn đến mất nước và mất chất điện giải như kali và natri. Chuối đặc biệt giàu kali và có thể giúp bổ sung lượng kali cần thiết dự trữ cho cơ thể. Một quả chuối cỡ trung bình chứa 12% nhu cầu kali hằng ngày.
1. Chuối: Rượu ngăn chặn việc sản xuất một loại hormone giúp cơ thể giữ nước, dẫn đến mất nước và mất chất điện giải như kali và natri. Chuối đặc biệt giàu kali và có thể giúp bổ sung lượng kali cần thiết dự trữ cho cơ thể. Một quả chuối cỡ trung bình chứa 12% nhu cầu kali hằng ngày.
Linh Trang (Theo Healthline)