SBIC đặt mục tiêu đạt gần 3 nghìn tỷ đồng doanh thu trong năm 2023

30/01/2023 20:45

Chiều nay (30/1), Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV SBIC cho biết, năm 2022, sự phục hồi thị trường vận tải biển và dịch vụ logistics đã tác động tích cực đến ngành đóng tàu. Nhiều khách hàng cả trong và ngoài nước đã tìm đến SBIC đặt đóng mới các loại tàu có tải trọng lớn. Giá trị sản xuất, giá trị doanh thu toàn tổng công ty trong năm đạt từ 113% - 114% so với kế hoạch.

SBIC đặt mục tiêu đạt gần 3 nghìn tỷ đồng doanh thu trong năm 2023 1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Vũ Anh Tuấn và Phó Bi thư Thường trực Đảng ủy Ngô Tùng Lâm trao giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho cơ sở đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thông tin thêm, ông Tuấn cho hay: Năm 2022, SBIC đã bàn giao 76 sản phẩm, tăng 9 sản phẩm so với kế hoạch. Về giá trị sản xuất của tổng công ty đạt 3.489 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch, tăng 34% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó, đóng tàu đạt 2.372 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch, tăng 48% so với thực hiện năm 2021; Sửa chữa đạt 774 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch, tăng 19% so với thực hiện năm 2021. Hoạt động thương mại, kinh doanh dịch vụ đạt 81 tỷ đồng, bằng 157% kế hoạch.

Tổng doanh thu SBIC trong năm 2022 đạt 2.808 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch, tăng 23% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó, đóng tàu đạt 1.581 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, tăng 26% so với thực hiện năm 2021; Sửa chữa tàu đạt 688 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch, tăng 32% so với thực hiện 2021; Hoạt động thương mại, kinh doanh dịch vụ đạt 153 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch.

SBIC đặt mục tiêu đạt gần 3 nghìn tỷ đồng doanh thu trong năm 2023 2

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Vũ Anh Tuấn và Tổng giám đốc tổng công ty Cao Thành Đồng trao giấy khen của tổng công ty cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo ông Tuấn, kết quả SXKD năm 2022 là tiền đề quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu tổng công ty để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch SXKD.

Năm 2023 chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong điều kiện tổng công ty vừa làm nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp vừa phải duy trì đẩy mạnh hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo quản gìn giữ tài sản, vừa phải từng bước tích lũy để trả nợ.

Năm 2023, SBIC phấn đấu triển khai thi công 87 sản phẩm, với giá trị doanh thu dự kiến thực hiện là 1.876 tỷ đồng và bàn giao đạt 63 sản phẩm. Giá trị sản xuất là 3.596 tỷ đồng, bằng 103% thực hiện năm 2022, bằng 117% so với kế hoạch năm 2022.

Doanh thu toàn Tổng công ty 2.911 tỷ đồng, bằng 103,7% thực hiện năm 2022, bằng 118% so với kế hoạch năm 2022.

Kỳ Nam