SBIC và HNX hợp tác thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa

21/04/2015 20:48

SBIC và HNX ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy thực hiện chương trình tái cơ cấu, CPH.

 

sbic và hnx hợp tác thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa
SBIC sẽ tái cơ cấu, CPH đúng lộ trình

Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc HNX và ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC vừa ký kết.

Theo đó, SBIC sẽ phối hợp với HNX triển khai cổ phần hóa, đấu giá bán cổ phần của SBIC tại HNX theo đúng chương trình CPH đã được phê duyệt, đồng thời khuyến khích các đơn vị thành viên nằm trong lộ trình CPH và thoái vốn Nhà nước thực hiện đấu giá bán cổ phần, thoái vốn qua HNX.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ ưu tiên thoái vốn theo các phương thức giao dịch trên sàn đối với các công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, đồng thời phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện bán đấu giá cổ phần, đăng ký giao dịch hoặc đăng ký niêm yết HNX của SBIC và các đơn vị thành viên.

HNX sẽ hỗ trợ SBIC và các đơn vị thành viên trong việc xây dựng kế hoạch, lộ trình và phương thức bán cổ phần theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, HNX cũng sẽ hướng dẫn đào tạo, hỗ trợ các công ty có vốn cổ phần của SBIC thực hiện tốt các quy định về công bố thông tin, quản trị công ty trên thị trường chứng khoán. Thêm vào đó, Sở cũng thực hiện tư vấn, hướng dẫn SBIC và các đơn vị thành viên hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện bán đấu giá cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong quá trình thực hiện CPH và thoái vốn của SBIC và các đơn vị thành viên, HNX sẽ xem xét, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Cũng trong ngày, ngay sau lễ ký kết, HNX đã tổ chức buổi hướng dẫn SBIC và các đơn vị thành viên các nội dung về trình tự, thủ tục đấu giá bán cổ phần của doanh nghiệp tại HNX, công tác niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, quản trị công ty và công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

Được biết, toàn bộ công tác tái cơ cấu của SBIC sẽ cơ bản hoàn tất trong năm nay và tiến hành CPH công ty mẹ và 7 công ty con được giữ lại trong mô hình tổng công ty vào năm 2016, sớm hơn 1 năm so với lộ trình ban đầu.

Phương Anh