SCIC không được đầu tư DN do người thân của lãnh đạo quản lý

28/12/2017 08:09

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151 ngày 1/11/2013...

scic không được đầu tư dn do người thân của lãnh đạo quản lý

50% doanh thu của SCIC có được là nhờ “gom” cổ tức từ các doanh nghiệp quản lý, trong đó Vinamilk được coi là “con bò sữa” - Ảnh: Brands Vietnam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151 ngày 1/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung nguyên tắc đầu tư vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. Cụ thể, các trường hợp tổng công ty không được đầu tư gồm: Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, mua toàn bộ doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng của tổng công ty; góp vốn cùng công ty con để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nghị định cũng quy định tổng công ty được chủ động sử dụng nguồn vốn kinh doanh để thực hiện đầu tư vào các dự án, lĩnh vực, ngành nghề trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc sau: Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tổng công ty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đầu tư có hiệu quả; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của tổng công ty; đảm bảo nguồn vốn của tổng công ty khi thực hiện các lĩnh vực đầu tư.

Đồng thời, đối với các công trình, dự án hạ tầng quan trọng mà Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư, tổng công ty tham gia với vai trò nhà đầu tư tài chính và huy động nguồn vốn trong và ngoài nước để triển khai thực hiện.

Hoài Thu