Sẽ bãi nhiệm chức danh cũ của một số Uỷ viên Bộ Chính trị

18/03/2016 16:42

Kỳ họp thứ 11 sẽ tiến hành bãi nhiệm chức danh cũ của một số Uỷ viên Bộ Chính trị...

Sẽ bãi nhiệm chức danh cũ của một số Uỷ viên Bộ Chính trị 1
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng là 2 trong số các Uỷ viên Bộ chính trị sẽ được bãi nhiệm chức danh cũ tại kỳ họp Quốc hội tới

Tại cuộc họp báo công bố dự kiến chương trình và nội dung Kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII được tổ chức chiều 18/3, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Minh Thông cho biết, kỳ họp này kéo dài 19 ngày (khai mạc vào 21/3 và bế mạc vào 12/4).

“Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, nên bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội còn tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Đặc biệt, tại kỳ họp này Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước” – ông Thông cho biết.

Cụ thể, Quốc hội sẽ dành khoảng 10,5 ngày (từ 31/3-12/4) để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước, trong đó có các chức danh chủ chốt là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Chương trình cụ thể sẽ được trình Quốc hội tại phiên họp trù bị của Kỳ họp khoá 11.

Quốc hội cũng sẽ bãi nhiệm một số đồng chí đã được phân công nhiệm vụ sau Đại hội XII của Đảng, như Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (thôi giữ chức Phó Thủ tướng), Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng (thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT)...

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 2 khoá XII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ. Nhất trí cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII, theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Được biết, Trung ương cũng đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tập trung rất cao. Đồng thời, Bộ Chính trị báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp 11, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, gồm: Luật tiếp cận thông tinLuật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Liên quan dự án Luật Biểu tình, do Chính phủ không kịp chuẩn bị nên chưa trình Quốc hội tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015. Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

Xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

H.Thu