Sẽ có 35% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào năm 2020

22/01/2016 07:50

Đây là một trong những mục tiêu của Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đến năm 2020...

Sẽ có 35% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào năm 2020 1

Người lao động chờ giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp

Theo chiến lược này, đến năm 2020 cả nước có 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 50% tham gia BHXH và trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); Tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH, BHYT cho người dân; Góp phần thu hẹp khoảng cách với các nước khu vực trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Mục tiêu định hướng đến năm 2030 hoàn thiện mô hình quản lý BHXH hiện đại, phù hợp với xu hướng của thế giới, bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu, sự thay đổi nhân khẩu học và phục vụ tốt hơn nhu cầu tham gia và thụ hưởng chính sách của người lao động, người sử dụng lao động; Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT phù hợp với các điều ước quốc tế...

Chính vì vậy, hợp tác và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020. Nhiệm vụ hướng đến năm 2030, tất cả công dân Việt Nam, bao gồm các công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài được đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ và thuận lợi.

L.C