Sẽ có bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề giúp việc

23/03/2015 15:32

Nghề giúp việc sẽ được phân chia thành 22 công việc với 82 nhiệm vụ cụ thể trong gia đình.

sẽ có bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề giúp việc

Đào tạo nghề giúp việc cho người lao động

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề (Tổng cục Dạy nghề), Viện này đang phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng lấy ý kiến, hoàn thiện Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng đối với nghề giúp việc.

Bộ Tiêu chuẩn sẽ quy định nghề giúp việc gia đình là một nghề làm các việc nhà, không liên quan đến hoạt động thương mại, bao gồm 6 nhóm đơn vị năng lực là: Chế biến món ăn - đồ uống; Lau dọn nhà - sân vườn; Giặt - là; Chăm sóc trẻ sơ sinh - trẻ nhỏ; Chăm sóc người cao tuổi - người bệnh; Chăm sóc vật nuôi - cây cảnh thông thường trong gia đình. Các nhóm đơn vị này được phân chia thành 22 công việc với 82 nhiệm vụ cụ thể trong gia đình.

Bộ Tiêu chuẩn kỹ năng đối với nghề giúp việc không chỉ giúp chuẩn hóa nghề nghiệp, mà còn tạo cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đào tạo nghề ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Q.Anh