Sẽ có Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Phú Yên

07/10/2014 17:23

UBND tỉnh Phú Yên vừa chấp thuận cho Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2025.

sẽ có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phú yên
Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 27/11/2013. Mục tiêu việc lập đồ án quy hoạch là nhằm cụ thể hóa đề án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; từng bước có kế hoạch đầu tư hình thành các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tỉnh cũng như khu vực; gây dựng tiềm lực về ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, thúc đẩy công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời đề xuất các giải pháp quy hoạch đảm bảo khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển bền vững, tạo tiền đề cho việc chuẩn bị đầu tư, quản lý và xây dựng trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao với nòng cốt là các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và các tổ chức khoa học, công nghệ và đào tạo tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao phục vụ nông nghiệp của tỉnh và vùng duyên hải Nam Trung Bộ hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao...

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên có tổng diện tích lập quy hoạch chung là 1.080ha nằm trên địa bàn xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. Trong đó, diện tích giai đoạn I là 460ha, diện tích quy hoạch mở rộng cho giai đoạn II là 620ha.

Đây sẽ là nơi tập trung thực hiện các hoạt động ứng dụng các thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản - chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi cho vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Lam Trình