Sẽ có Nghị định mới về Quản lý hoạt động bay

04/03/2015 17:14

Cục Hàng không VN đang xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quản lý hoạt động bay.

sẽ có nghị định mới về quản lý hoạt động bay
 

Nghị định được xây dựng nhằm đảm bảo hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung về quản lý hoạt động bay theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Hàng không dân dụng VN cũng như đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động bay trong tình hình mới.

“Việc xây dựng Nghị định hướng đến mục tiêu đảm bảo sự thống nhất, rõ ràng của hệ thống pháp luật về quản lý hoạt động bay, bảo đảm sự tương thích giữa pháp luật VN với các quy định của Điều ước quốc tế mà VN là thành viên; Đảm bảo điều tiết đầy đủ các hoạt động bay dân dụng trên thực tế và đảm bảo an toàn cho các loại hình hoạt động bay, đặc biệt là hoạt động bay dân dụng; Tạo thuận lợi cho các đối tượng liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về vấn đề này”, đại diện Cục Hàng không VN cho biết. 

T.B