Sẽ có nhiều tác phẩm văn học về GTVT tại miền Trung - Tây nguyên

31/08/2014 16:22

Ngày 31/8/2014, tại Đà Nẵng, Bộ GTVT và Hội Nhà Văn VN đã tổ chức bế mạc Trại sáng tác văn học về đề tài GTVT khu vực miền Trung – Tây nguyên.

Ngày 31/8/2014, tại Đà Nẵng, Bộ GTVT và Hội Nhà Văn VN đã tổ chức bế mạc Trại sáng tác văn học về đề tài GTVT khu vực miền Trung – Tây nguyên.

Nhà văn Đào Thắng, Trưởng Ban Văn học chuyên đề (Hội Nhà văn VN), đồng Trưởng BTC Trại sáng tác phát biểu tại Lễ bế mạc
Các nhà văn nhà thơ chụp ảnh lưu niệm với BTC tại Lễ bế mạc Trại sáng tác văn học về đề tài GTVT khu vực miền Trung - Tây nguyên


                                                                                          Trần Trình Lãm