Sẽ có tiêu chí cách chức lãnh đạo DNNN

25/07/2014 07:13

Mọi doanh nghiệp nhà nước phải công khai, minh bạch hóa thông tin như niêm yết trên thị trường chứng khoán; lãnh đạo chủ chốt có thể bị cách chức trong trường hợp DN kinh doanh kém hiệu quả…

Từ 1/9/2014, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải minh bạch hóa thông tin


Công bố thông tin như DN niêm yết


Theo dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, DNNN phải công khai hóa thông tin như một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, nghĩa là có quy định về thông tin công khai định kỳ và thông tin bất thường. Cụ thể, các thông tin DNNN cần công bố định kỳ là: Báo cáo tài chính năm, tài chính bán niên đã được kiểm toán; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh; báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và các trách nhiệm xã hội; báo cáo về thực trạng công ty...
 

"DNNN cũng là một doanh nghiệp, hoạt động theo các quy định pháp luật như doanh nghiệp thông thường. Nhưng do DNNN có một phần lớn vốn thuộc sở hữu Nhà nước, lại có vai trò phải thiết lập trật tự thị trường nên có những đặc thù riêng và cần có khung khổ pháp lý chặt chẽ và chi tiết hơn so với các doanh nghiệp tư nhân có cùng hình thức pháp lý”. 

 

Ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng 

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế T.Ư

Các báo cáo bất thường cần được công bố trong thời hạn 36 giờ kể từ khi xảy ra các sự kiện như: Tài khoản của ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau phong tỏa; tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập; Các quyết định về hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát...

Ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế T.Ư cho biết, từ ngày 1/9, nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sẽ được tìm thấy trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu minh bạch thông tin của Nghị định 69/2014/NĐ-CP. Cùng với đó, việc đưa vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi các quy định minh bạch thông tin đối với mọi DNNN sẽ giúp bức tranh về khu vực doanh nghiệp nắm giữ nguồn lực lớn nhất của nền kinh tế, hoạt động trong những lĩnh vực cốt lõi, đặc biệt là trong các lĩnh vực độc quyền... ngày càng sáng tỏ.

Kinh doanh kém hiệu quả, thay lãnh đạo


Cũng theo ông Nguyễn Đình Cung, kể từ khi Luật DNNN năm 2003 hết hiệu lực vào năm 2010, hàng loạt vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cơ chế giám sát, phân công, phân cấp thực hiện các quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với DNNN... không được quy định rõ trong luật, mà chỉ được quy định ở nhiều văn bản dưới luật. Tình trạng thiếu cơ sở pháp lý ở mức cao đã ảnh hưởng đến việc thống nhất trong thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước, cũng như của chính các DNNN. Do đó, Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã dành một chương về DNNN, nhằm tăng cường quản trị và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của một khu vực doanh nghiệp đầy tính đặc thù trong nền kinh tế.


Điểm nhấn quan trọng trong chương này là quy định rất cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, cách chức, bãi nhiệm đối với các vị trí, lãnh đạo chủ chốt của DNNN. Các vị trí lãnh đạo chủ chốt sẽ bị cách chức, bãi nhiệm trong các trường hợp: Doanh nghiệp không bảo toàn vốn theo quy định, doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm, doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái pháp luật, cá nhân không đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp... 


Ông Nguyễn Hữu Tài - Chủ tịch Hiệp hội Giày Việt Nam nhận định, với những quy định mới được đề xuất trong dự thảo, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo DNNN đã rõ ràng và việc tăng trách nhiệm của người lãnh đạo như đề xuất dự thảo chắc chắn sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

Quỳnh Anh