Sẽ có tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

08/08/2014 13:02

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập cho rằng, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập là để đảm bảo...

Phát biểu tại cuộc họp ngày 7/8 về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP về đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập cho rằng, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập là để đảm bảo cung cấp dịch vụ công bằng, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vấn đề giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, Phó Thủ tướng yêu cầu tiến hành theo lộ trình đối với loại hình dịch vụ chưa đủ khả năng tính đầy đủ chi phí; Tiến hành ngay đối với loại hình dịch vụ có thể tính đủ chi phí hay tính đủ cả tích lũy hợp lý vào giá. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý Nhà nước sẽ đưa ra các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, đơn vị nào đáp ứng được sẽ được hưởng toàn bộ nguồn tiền chi trả từ ngân sách Nhà nước.

M.T