Sẽ có Trung tâm điều hành quốc gia hiện đại cho đường sắt

19/03/2014 15:58

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa chủ trì cuộc họp về Dự án hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (OCC).

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa chủ trì cuộc họp về Dự án hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (OCC).
 

Sẽ có Trung tâm điều hành quốc gia hiện đại cho đường sắt 1
Thiết kế tổng quan của Hệ thống OCC


Theo đó, sẽ xây dựng một trung tâm điều hành quốc gia đặt tại Hà Nội và 3 trung tâm điều hành khu vực đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn (ROCC); trang bị 158 trạm làm việc tại các đơn vị chuyên môn có liên quan trực tiếp đến điều hành chạy tàu cũng như trang thiết bị hệ thống thông tin hành khách tại 8 ga hành khách lớn để cung cấp thông tin thời gian thực tới khách hàng như: Hà Nội, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Diêu Trì, Nha Trang, Sài Gòn...

Dự án hiện đại hoá OCC được Bộ GTVT ủy quyền cho TCT ĐSVN đầu tư từ năm 2006, có điều chỉnh bổ sung năm 2007. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA. Dự án sau khi hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn vận tải, nâng cao tính cạnh tranh của vận tải Đường sắt.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Hội đồng thành viên của TCT ĐSVN xem xét và quyết định về việc thực hiện tiếp Dự án, báo cáo Bộ trước ngày 25/3; làm rõ tính bền vững về phần mềm sử dụng cho Dự án; rà soát lại dung lượng đầu tư cần thiết thì điều chỉnh, bổ sung.

Nguyễn Hồng