Sẽ cưỡng chế những hộ không chịu bàn giao mặt bằng

04/10/2014 10:06

Từ nay đến giữa tháng 10/2014 sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng, đồng thời sẽ có biện pháp cưỡng chế các hộ cố tình không thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

sẽ cưỡng chế những hộ không chịu bàn giao mặt bằng

Tuy nhiên, tại một số đoạn đường của dự án vẫn còn 106 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong đó xã Lộc Bổn 5 hộ, Lộc An 5 hộ, Lộc Điền 7 hộ, Lộc Trì 4 hộ, Lộc Thủy 14 hộ, Lộc Tiến 10 hộ và thị trấn Lăng Cô 61 hộ. Hầu hết các hộ dân đều xây dựng nhà ở và các công trình khác nằm trong lộ giới sau thời điểm 01/01/2003 nên không được bồi thường về tài sản.

Một số hộ mới sử dụng đất ở sau ngày 01/7/2014 chỉ được bồi thường đất nông nghiệp. Ngoài ra còn có nhiều trường hợp tranh chấp đất đai, thừa kế gây khó khăn cho việc thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản trên đất.

Riêng dự án hai hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia đã bàn giao cho chủ đầu tư 3,7/4,68 km đường dẫn vào hầm; phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho 211 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng. Hiện còn 300m đường dẫn vào hầm nhà đầu tư chưa bàn giao mốc GPMB, hồ sơ đo đạc nên chưa tiến hành công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Theo kế hoạch của huyện, từ nay đến giữa tháng 10/2014 sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức đối thoại trực tiếp với từng hộ dân có thắc mắc, khiếu nại để hoàn tất công việc giải phóng, bàn giao mặt bằng, đồng thời tiếp tục  thực hiện việc bảo vệ hiện trường thi công và biện pháp cưỡng chế nếu các hộ dân cố tình không thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

Lam Trình