Sẽ hỗ trợ sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu

01/10/2014 13:15

Ngày 30/9, tại hội thảo quốc gia về Kế hoạch phát triển xuất khẩu vùng, Bộ Công thương cho biết, sẽ có ba kế hoạch phát triển xuất khẩu vùng được xây dựng cho vùng Bắc, Trung và Tây Nam Bộ...


Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú, bình quân kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang gia tăng gần 20 tỷ USD/năm trong ba năm qua. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam ngày càng gia tăng sản phẩm công nghiệp chế tạo và chế biến, giảm xuất khẩu thô và nâng cao giá trị gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu.

Quỳnh Anh