"Sẽ không còn chuyện chạy chân nọ, chức kia"

17/05/2014 08:00

Chiều 16/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì Hội nghị của Bộ GTVT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.